"Enter"a basıp içeriğe geçin

Amerikan Kimya Birliği’ne bağlı araştırmacılar Esneyebilen Sıvı Metali Geliştirdi

Araştırmacıların geliştirdiği yeni bir alaşım, Terminatör 2 ile beyaz perdeye gelen bir robotu gerçeğe dönüştürebilir!

Amerikan Kimya Birliği’ne bağlı araştırmacılar, her yöne doğru esneme kabiliyetine sahip sıvı bir metal üretmeyi başardı. Daha iyi bir haber ise, görünüşe göre araştırmacıların bu metal ile henüz yenilmez bir Terminatör’ü inşa etmemiş olması.

Amerikan Kimya Birliği'ne bağlı araştırmacılar Esneyebilen Sıvı Metali Geliştirdi

“Üç Boyutlu Serbest Uzay Üzerinde Manyetik Sıvı Metallerin Manipüle Edilmesi” başlıklı makalenin ışığındaki çalışmalarıı videoya kaydeden ACS (Amerikan Kimya Birliği) araştırmacıları, ürettikleri parlak bir sıvı metal kütlesini mıknatıslarla yönlendirebiliyor. Terminator 2 filmi ile tanıtığımız hayali T-1000 robotu gibi şekil değiştirebilen metal kütle, devreleri tamamlamak için de kullanılabiliyor.

Projeyi yürüten araştırmacılar, Çin’deki Beihang Üniversitesi’nde faaliyet gösteriyor. ACS ise raporunda malzemenin üretim sürecine de yer veriyor:

“Hidroklorik asit içine batırılmış bir galyum, indiyum ve kalay alaşımının damlacıklarına demir parçacıkları eklediler. Bu ise sıvı metalin yüzey gerilimini düşüren galyum oksitten bir tabaka oluşturdu.”

Şu an için şekil değiştirebilen insansı robotlar söz konusu değil ancak araştırmacılar, sıvı metalllerin yumuşak robotik malzemelerin bir gün endüstrideki yerini alacağından emin. Öyle ki, materyalin şimdiden meşhur “Geri döneceğim.” repliğini fısıldadığını duyar gibiyiz. chip

A new alloy developed by researchers can turn a robot into a big screen with Terminator 2!

Researchers of the American Chemical Association managed to produce a liquid metal capable of stretching in all directions. The better news is, apparently, the researchers did not build a Terminator with this metal yet invincible.

ACS (American Chemical Association) researchers who record their work in the light of the article titled lar Manipulating Magnetic Liquid Metals on a Three Dimensional Free Space Uzay can direct a shiny mass of liquid metal through magnets. The deformable metal mass, like the imaginary T-1000 robot that we recognize with Terminator 2 film, can also be used to complete circuits.

The project’s researchers are working at Beihang University in China. ACS also includes the production process of the material in its report:

In They added iron particles to the droplets of a gallium, indium and tin alloy soaked in hydrochloric acid. This created a layer of gallium oxide, which reduced the surface tension of the liquid metal. Ise

At the moment, there are no humanoid robots capable of deformation, but researchers are confident that soft metals will be replaced by soft robotic materials one day in the industry. So much so that we hear that the material already whispered the famous ”I’m coming back li.