"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bilgi Toplumu

Bilgi ToplumuBilgi Toplumu

Geçmişten günümüze toplumların gücü farklı kaynaklara dayanmıştır. Özellikle sanayi toplumu kavramı sanayileşmeye bağlı üretimi temel almış ve bunun çerçevesinde uzun yıllar varlığını sürdürmüştür. Sanayi toplumundan sonraki süreçte ise temel üretim ve güç faktörü bilgi toplumu olmuş bu bağlamda bilgi toplumu olmak önemini giderek artırmıştır
Bilgi toplumu yakın çağa damga vuran bilgi patlaması sonucu temel üretim faktörünün bilgi olduğu, bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da bilgisayar ve iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum yapısıdır. Günümüzde bilgi toplumunun önemi ve yeri oldukça fazladır.

Bilgi TeknolojisiBilgi Teknolojisi

Bilgi toplumumun en önemli unsuru şüphesiz bilgi teknolojisidir. Bilgi teknolojisi bilginin toplanmasında işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan ve iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kapsayan bütün teknolojilerdir. Ayrıca iletişim teknolojisi mesajların bir yerden bir yere daha hızlı aktarılmasına olanak sağlar. Bilgi akış hızının artması ve bunun sonucunda ve karar verme sürecinin kısalması bilgi toplumu nun adeta bir ön koşuludur.

Bir cevap yazın