"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bilim adamları CO2’Yİ emebilen ve elektrik ve hidrojen yakıtı üretebilen cihaz geliştirildi

Bu yüzyılda Dünya’nın 1.5° C’den (2.7° F) daha fazla ısınmasını önlemek için Gideceksek, karbon dioksit emisyonlarımızı azaltmak yeterli değildir – aktif olarak atmosferden de temizlemeliyiz. Okyanusun doğal bir karbon lavabo rolü esinlenerek, ulsan Ulusal Bilim Ve Teknoloji Enstitüsü (UNIST) ve Georgia Tech araştırmacılar CO2 emer ve elektrik ve kullanılabilir hidrojen yakıt üreten yeni bir sistem geliştirdik.

Ekibin Hibrid Na-CO2 sistemi dediği yeni cihaz temelde büyük bir sıvı pildir. Katot sulu bir solüsyonda bulunurken, bir sodyum metal anot organik bir elektrolit içine yerleştirilir. İki sıvı bir sodyum Süper İyonik iletken ( NASİCON ) membran ile ayrılır.

Bilim adamları CO2'Yİ emebilen ve elektrik ve hidrojen yakıtı üretebilen cihaz geliştirildi

CO2 sulu elektrolit içine enjekte edildiğinde, katotla reaksiyona girerek çözeltiyi daha asidik hale getirir ve bu da elektrik üretir ve hidrojen oluşturur. Testlerde ekip, yüzde 50’lik bir CO2 dönüşüm verimliliği bildirdi ve sistem, elektrotlara herhangi bir zarar vermeden 1.000 saatten fazla çalışacak kadar kararlıydı. Diğer tasarımlardan farklı olarak, normal çalışma sırasında herhangi bir CO2’Yİ bir gaz olarak serbest bırakmaz – bunun yerine, CO2’nin kalan yarısı elektrolitten eski bir kabartma tozu olarak kurtarıldı.

Araştırmaya baş araştırmacı Profesör Guntae Kim, “karbon yakalama, kullanım ve sekestrasyon (CCUS) teknolojileri yakın zamanda küresel iklim değişikliğiyle ilgili bir yol sağlamak için çok fazla dikkat çekti” diyor. “Bu teknolojinin anahtarı, kimyasal olarak kararlı CO2 moleküllerinin diğer malzemelere kolay dönüştürülmesidir. Yeni sistemimiz bu sorunu CO2 çözünme mekanizması ile çözdü.”

Bu Hibrid Na-CO2 sistemi, orada bulunan tek karbon yakalama sisteminden uzaktır, ancak bu teknolojilerin büyük ölçeklerde çok fazla etkiye sahip olacak kadar pratik olup olmadığı görülmeye devam etmektedir. Climeworks’ün doğrudan hava yakalama sistemi şu anda en umut verici olanlardan biridir, ancak yılda sadece 150 ton CO2 çıkardığında (her yıl atmosfere salınan 40 milyar tonla karşılaştırıldığında) batan bir gemiyi plastik bir fincanla çivilemek gibi hissediyor.

Ancak ekip, yeni tasarımın her bileşeniyle iyileştirme için hala yer olduğunu söylüyor. Ve pastadaki buzlanma, sistemin hidrojen arabalarına güç vermek için kullanılabilecek yenilenebilir elektrik ve hidrojen yakıtı üretme yeteneği olabilir.

To prevent the Earth from heating more than 1.5 ° C (2.7 ° F) in this century, if we go, it is not enough to reduce our carbon dioxide emissions – we should also actively clean it from the atmosphere. Inspired by the role of a natural carbon sink in the ocean, Ulsan National Science and Technology Institute (UNIST) and Georgia Tech researchers have developed a new system that absorbs CO2 and produces electricity and hydrogen fuel that can be used.

The new device called Hybrid Na-CO2 system is basically a large liquid battery. While the cathode is in an aqueous solution, a sodium metal anode is placed in an organic electrolyte. The two liquids are separated with a sodium Super Ionic conductor (NASICON) membrane.

When CO2 is injected into the aqueous electrolyte, it reacts with the cathode to make the solution more acidic, generating electricity and generating hydrogen. In tests, the team reported a 50 percent CO2 conversion efficiency and the system was stable enough to operate for more than 1,000 hours without causing any damage to the electrodes. Unlike other designs, it does not release any CO2 as a gas during normal operation – instead, the remaining half of CO2 was recovered from the electrolyte as an old baking powder.

Yol Carbon capture, use and sequestration (CCUS) technologies have attracted too much attention recently to provide a way to address global climate change, ”says researcher Professor Guntae Kim. Kolay The key to this technology is the easy conversion of chemically stable CO2 molecules into other materials. Our new system solved this problem with the CO2 dissolution mechanism. Yeni

This Hybrid Na-CO2 system is far from the only carbon capture system present there, but it remains to be seen whether these technologies are so practical that they have too much influence on large scales. Climeworks’s direct air capture system is currently one of the most promising, but it only feels like nailing a sinking ship with a plastic cup when it removes only 150 tonnes of CO2 per year (compared to 40 billion tonnes released into the atmosphere each year).

However, the team says there is still room for improvement with each component of the new design. And the icing in the cake may be the ability of the system to generate renewable electricity and hydrogen fuel that can be used to power hydrogen cars.