"Enter"a basıp içeriğe geçin

istanbul Büyükşehir Belediyesi ibb’den silivri seymen’de doğayı koruyan gaz müjdesi

İmamoğlu: “Dünyanın Çöp Gazından Elektrik Üreten En Büyük Tesisi İstanbul’da Olacak”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin ilk etabını faaliyete geçirdi. Atıklarda biriken gazları enerjiye dönüştürerek, hem doğayı koruyan hem de ekonomiye katkı sağlayan tesiste, elektrik üretimi için gaz motorları devreye girdi. Üretilen elektrik de satılmaya başlandı. Tam kapasiteye ulaştığında yüzbinlerce evin elektrik gereksinimini karşılayacak tesis ile ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelişmeleri sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:

istanbul Büyükşehir Belediyesi ibb'den silivri seymen'de doğayı koruyan gaz müjdesi

“Yapımı durdurulmuş yatırımlardan biri olan Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin ilk etabını 130 milyon liralık yatırımla faaliyete soktuk. Tamamı bitince dünyanın çöp gazından elektrik üreten en büyük tesisi İstanbul’da olacak. Duran tüm projeler tek tek canlanacak.”

TOPLAM KAPASİTE 90 MEGAVATA ULAŞACAK

İSTAÇ’ın yönettiği düzenli depolama sahasında bulunan ve İstanbul Enerji AŞ tarafından işletilen Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinde, şu anda 30 hektarlık bir alan, atık depolamaya ayrılmış durumda. Eş zamanlı olarak gaz toplanan bu alanın 20 hektarında çalışmalar tamamlanarak faaliyete geçirildi. Yıl sonuna kadar 10 hektarlık bir alan daha enerji üretimine kazandırılacak. Tesis, 20 megavat kapasite ile hizmet verecek. Çalışmalar bittiği zaman ise Seymen’de toplam 130 hektarlık bir alanda depolama yapılacak ve çöp gazından elektrik üretilecek. Toplam kapasite ise 90 megavata ulaşacak. Proje tamamlandığında saate 45.000 metreküp çöp gazı toplanacak. Böylece dünyada tek kaynaktan en fazla miktarda çöp gazı elde edilen proje olacak.

Tesisin İstanbul’a hizmet vermeye başlayan ilk etabında, 14 kolektör, 1100 metre DN1000 çevre hattı, 168 ölçüm noktası, 18 kondens tankı, 2700 metre yatay kanal bulunuyor. Yine tesiste, 2 vana odası, 2200 metre hava su hattı, 330 metre sedde imalatı, 18 çöp altı kanalı, 180 metre yağmur seti, 600 metre drenaj hattı ve gaz çıkışı da yer alıyor. Proje sonunda sahada yer alacak donatılar, 125 kolektör, 4500 metre çevre hattı, 1120 ölçüm noktası, 47.000 metre yatay kanal, 24 vana odası, 23.000 metre hava su hattı, 14.600 metre çöp altı kanal şeklinde olacak. Tüm saha imalatlarında kullanılacak boru metrajı da 150.000 metreyi bulacak.

500.000 HANENİN YILLIK ELEKTRİK GEREKSİNİMİNİ KARŞILAYACAK

Dünyanın küresel ısınma tehdidine karşı yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği günümüzde, Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin kente sağladığı kazanımlara değinen İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci, şunları kaydetti:

“Bu tesis, 90 megavat kapasiteye ulaştığında, dünyanın tek noktada çöp gazından elektrik üreten en büyük tesisi olacak. Bu tesisin en büyük amacı, İstanbul’da toplanan atıklarda biriken çöp gazından elektrik üreterek kentin elektrik ihtiyacını karşılamak ve bunu alternatif enerji kaynakları, yani yenilenebilir enerji kaynakları vasıtasıyla sağlamak. İstanbul’un Avrupa Yakası’nın tüm çöpü şu anda buraya geliyor. Yaklaşık günde 11-12 ton arasında çöp toplanıyor bu sahada. Biz de biriken bu çöpteki gazı buradaki ana hat vasıtasıyla alıp, belli işlemlerden geçirdikten ve içindeki zararlı partikülleri de ayırdıktan sonra ana üretim binamıza aktarıyoruz. 90 megavata ulaştığımızda Silivri, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Çatalca ilçelerinde yaklaşık 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak bir tesis olacak. Bu da şu demek; enerjide bu kadar dışa bağımlı bir ülke olarak 500.000 hanenin yıllık enerji ihtiyacını biz, bu tesisten karşılıyor olacağız.”

İmamoğlu: “The World’s Largest Facility Producing Electricity from Landfill Gas will be in Istanbul”

Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) launched the first phase of the Seymen Landfill Gas Energy Production Facility. Gas engines were commissioned for electricity generation at the facility, which both protects nature and contributes to the economy by converting the gases accumulated in waste into energy. The electricity produced has also started to be sold. Regarding the facility that will meet the electricity needs of hundreds of thousands of houses when it reaches full capacity, IMM President Ekrem İmamoğlu announced the developments on his social media accounts with the following statements:

“We launched the first phase of the Seymen Landfill Gas Energy Production Facility, one of the discontinued investments, with an investment of 130 million TL. When it is completely finished, the world’s largest facility producing electricity from landfill gas will be in Istanbul. All standing projects will come alive one by one. ”

TOTAL CAPACITY WILL REACH 90 MEGAVATA

Currently, an area of ​​30 hectares is reserved for waste storage in the Seymen Landfill Gas Energy Production Facility, located in the landfill area managed by İSTAÇ and operated by Istanbul Enerji AŞ. The work on 20 hectares of this area, where gas was collected simultaneously, was completed and put into operation. By the end of the year, another 10 hectares of land will be used for energy production. The facility will serve with a capacity of 20 megawatts. When the works are completed, a total of 130 hectares of land will be stored in Seymen and electricity will be produced from landfill gas. The total capacity will reach 90 megawatts. When the project is completed, 45,000 cubic meters of landfill gas will be collected per hour. Thus, it will be the project with the highest amount of landfill gas from a single source in the world.

In the first phase of the facility, which started serving Istanbul, there are 14 collectors, 1100 meters of DN1000 perimeter, 168 measurement points, 18 condensate tanks, 2700 meters of horizontal channels. Also in the facility, there are 2 valve rooms, 2200 meters of air water line, 330 meters of embankment construction, 18 garbage channels, 180 meters of rain set, 600 meters of drainage line and gas outlet. At the end of the project, the equipment to be located in the field will be in the form of 125 collectors, 4500 meters perimeter line, 1120 measurement points, 47,000 meters of horizontal canals, 24 valve rooms, 23,000 meters of air water line, 14,600 meters of garbage canals. The pipe length to be used in all field productions will also reach 150,000 meters.

IT WILL MEET THE ANNUAL ELECTRICITY REQUIREMENT OF 500,000 HOMES

Today, when the world is turning towards renewable energy sources against the global warming threat, M. Aslan Değirmenci, General Manager of Istanbul Energy AŞ, mentioned the gains of Seymen Landfill Gas Energy Production Facility for the city.

“When this facility reaches a capacity of 90 megawatts, it will be the largest facility in the world producing electricity from landfill gas at a single point. The biggest aim of this facility is to meet the electricity need of the city by generating electricity from the landfill gas accumulated in the waste collected in Istanbul and to provide this through alternative energy sources, namely renewable energy sources. All the garbage of the European Side of Istanbul is coming here right now. Approximately 11-12 tons of garbage is collected in this area per day. We take the gas in this garbage through the main line here, pass it through certain processes and separate the harmful particles in it, and transfer it to our main production building. When we reach 90 megawatts, there will be a facility that will meet the electricity needs of approximately 500 thousand households in the districts of Silivri, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt and Çatalca. This means that; As a country that is dependent on foreign countries in energy, we will be meeting the annual energy needs of 500,000 households from this facility.