"Enter"a basıp içeriğe geçin

“Gece ağrısı ve sabah tutukluğu iltahaplı romatizma habercisi olabilir”

Prof. Dr. Cengiz Bahadır,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Bahadır, “Kişi gece yatakta ağrı hissediyor ve bu ağrı onu uykusundan uyandırıyorsa o zaman bir şeyler ters gidiyor demektir. Bu ağrı mutlaka önemsenmelidir” dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Bahadır, omurga ağrıları hakkında bilgi verdi. Bahadır, “Kişi gece yatakta ağrı hissediyor ve bu ağrı onu uykusundan uyandırıyorsa o zaman bir şeyler ters gidiyor demektir. Bu ağrı mutlaka önemsenmelidir” dedi.
Bahadır, “Ağrı duyusu gerçekten çok önemlidir ama insanlar ağrılara hak ettiği önemi vermemekte, bazen hastalık ilerlediğinde ve hatta iş işten geçtiğinde doktora başvurabilmektedirler. Omurga ağrıları yani sırt-bel-boyun ağrıları günlük yaşamda en sık karşılaştığımız ağrılar olup aynı zamanda “nasıl olsa geçer” mantığıyla en çok ihmal edilenlerdir. Omurga ağrıları içinde kesinlikle önemsenmesi gereken ağrılar gece ağrılarıdır. Kişi gece yatakta ağrı hissediyor ve bu ağrı onu uykusundan uyandırıyorsa o zaman bir şeyler ters gidiyor demektir. Bu ağrı mutlaka önemsenmelidir” şeklinde konuştu.

“SABAH TUTUKLUĞU ŞİKAYETİ OLAN HASTALAR ÇOK GEÇ OLMADAN DOKTORA BAŞVURMALIDIR”

Gece ağrıları içinde en önemli olanların kanser ağrıları olduğunu fakat bu ağrıların nadir olup ileri yaşlarda rastlandığını aktaran Bahadır, “Daha sık rastladığımız gece ağrısı genellikle genç ve orta yaşlarda görülen, sabaha doğru artan ağrılardır. Eğer bu ağrıya birde sabah tutukluğu ekleniyorsa iltihaplı omurga romatizması yani bilinen adıyla ankilozan spondilit hastalığı olma şansı çok yüksek demektir. Ankilozan Spondilit genelde omurgayı bazen omurgaya ek olarak kalça ve diz gibi büyük eklemleri tutan sakatlayıcı bir hastalıktır. Yıllar içinde tüm omurga kemiklerini birbirine yapıştırıp hastayı öne doğru iki büklüm eğer. En önemli özelliği genelde çok sinsi ilerlemesidir. Ağrı ve hareket kısıtlılığı çok yavaş ilerlediğinden kişiler bunu pek önemsemez. Bu sinsi ilerleme yüzünden ilk ağrı şikayetlerinin başlamasından sonra ortalama tanı konma süresi dört beş yılı bulmaktadır. Bu nedenle Ankilozan Spondilit hastalığının en önemli ve erken bulgusu olan gece omurga ağrısı olanlar, hele hele bu ağrıyla beraber sabah tutukluğu şikayeti de olan hastalar çok geç olmadan doktora başvurmalıdır. Yalnız burada bahsettiğimiz sabah tutukluğu herkeste olabilen birkaç dakikalık sabah hamlığı değildir. En az 30 dakika (bazen bir iki saat olabilir) omurga hareketlerini istense de tam yapılamaması ve omurgasının etrafında aşırı bir sertlik hissedilmesi halidir. Genelde birkaç saat içinde bazen öğlene doğru bu sertlik gider ve hasta normal hareket etmeye başlar. Ertesi sabah aynı senaryo tekrarlanır. Bu nedenle bel-sırt bölgesinde sabah tutukluğu uzun süren kişiler en kısa zamanda doktora başvurmalıdır” diye konuştu.

Ankilozan spondilit hastalığının tedavisinde tıbbın artık 15 yıl öncesinde olduğu gibi çaresiz olmadığına dikkat çeken Bahadır, “Yeni çıkan biyolojik tedaviler ile son 10 yılda hastalığın tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedildi. Bu hastaların en büyük sorunu olan ve omurga hareketine izin vermeyen dirençli ağrılar artık bu ilaçlar ile kontrol altına alınabilmektedir. Ankilozan spondilitte omurga hareketlerinin kısıtlanmasını önleyen en önemli tedavi ilaç değil egzersizdir. İlaçlar ile ağrı düzeltildikten sonra hastaların düzenli egzersiz yapması ile omurganın eğilmesi engellenebilmektedir. Ama asıl problem hastalığın tanısını erken koymaktır ve omurga kemikleştikten sonra ne ilaç ne egzersiz bunu düzeltemez. Bu nedenle geceleri bel-sırt ağrıları ve sabah tutukluğuna dikkat diyoruz” şeklinde konuştu.

..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..

Physical Therapy and Rehabilitation Specialist Dr. Cengiz Bahadır said, “If a person feels pain in bed at night and this pain wakes him from sleep, then something is going wrong. This pain should be taken seriously, “he said.

Physical Therapy and Rehabilitation Specialist Dr. Genghis Bahadır gave information about the backbone pain. Bahadır said, “If someone feels pain in bed at night and this pain wakes him from sleep, then something is going wrong. This pain should be taken seriously, “he said.
Bahadır said, “The sense of pain is really important, but people do not give the pain that they deserve, sometimes even when the disease progresses and even when they are in work. Spinal pain, back-waist-neck pain is the most common pain in daily life, and at the same time it is the most neglected with “how it passes” mentality. The pain that should definitely be considered in the backbone pain is the night pain. If a person feels pain in bed at night and this pain wakes him from sleep, then something is going wrong. This pain must be taken seriously. ”

“PATIENTS WHO COMPLY WITH MORNING ELDERLY WERE IMPLEMENTED TO THE PHYSICIAN WITHOUT LESS TIME”

The most important ones in night pain are cancer pain, but they are rare and found in older ages. “The more frequent night pain is the more painful and the more painful we have seen in young and middle ages. If this pain is added to the morning imprisonment, the chances of becoming an ankylosing spondylitis disease with a known name of inflammatory spine rheumatism are very high. Ankylosing spondylitis is a disabling disease that usually affects the spine, sometimes in addition to the spine, the large joints of the hip and knee. Over the years, stick all the spine bones together and bend the patient forward. The most important feature is usually very insidious progress. Since pain and limitation of movement progress very slowly, people do not care much about it. Because of this insidious progress, the average duration of diagnosis after the onset of first pain complaints is four to five years. For this reason, patients with night spine pain, which is the most important and early finding of Ankylosing Spondylitis, should be referred to a physician before hele hele complains of morning prison together with this pain. The morning imprisonment we are talking about here, however, is not a few minutes of morning gestation, which can happen to everybody. At least 30 minutes (sometimes a couple of hours) is when you want your spine movements to be complete, but you feel extreme hardness around your spine. Usually within a few hours sometimes this hardness goes towards noon and the patient starts to move normally. The same scenario is repeated the next morning. For this reason, long-term detention in the waist-back zone people should apply to the doctor as soon as possible, “he said.

Bahadır pointed out that medicine is not as desperate as it was 15 years ago in the treatment of ankylosing spondylitis. “With the new biological therapies, great progress has been made in the treatment of the disease in the last 10 years. Resistant pain, which is the biggest problem of these patients and does not allow spinal motion, can now be controlled by these drugs. Ankylosing spondylitis is the most important treatment that prevents the movement of the spine. After the pain is corrected with medication, regular exercise of the patients can prevent the inflation of the spine. But the real problem is to put the diagnosis of the disease early and after the spine has become bone, neither medication nor exercise can fix it. That’s why we call attention to back-to-back pain and morning imprisonment. “

Bülent Gerenler