"Enter"a basıp içeriğe geçin

Müşteri hizmetlerinde görevli olacak Yapay zekâlı dijital asistan TOBi

Microsoft ile Vodafone’dan Türkçe Konuşan Yapay Zekâlı Sesli Asistan: TOBi

Türkiye’de hizmet veren 3 operatörden birisi olan Vodafone, Microsoft ile işbirliği yaparak, Türkçe olarak sohbet edebileceğimiz bir sesli asistan geliştirdi. Teknolojik altyapı olarak Microsoft’tan destek alınan asistan TOBi, Vodafone kullanıcılarına sunulacak.

Turkish Speaking from Vodafone with Microsoft Artificial Gifted Voice Assistant: tobitürkiye than 3 operator Vodafone someone who is serving, in cooperation with Microsoft, he has developed a voice assistant will be able to chat in Turkish. Supported by Microsoft as a technological infrastructure, TOBi will be available to Vodafone users.

Sesli asistanlar konusunda Google Asistan, Amazon Alexa ve Apple Siri gibi ana akım hizmetlerin yanında, farklı şirketlerin daha lokal girişimleri de bulunuyor. Vodafone, bu girişimlerden birisini gerçekleştirmek adına Microsoft ile birlikte çalıştı.

In addition to mainstream services such as Google Assistant, Amazon Alexa and Apple Siri, there are more local initiatives of different companies. Vodafone worked with Microsoft to perform one of these initiatives.

Microsoft’un daha önce pek çok dilde ve ülkede kullanılan doğal dil sentezleme teknolojisi LUIS’in kullanıldığı yapay zekâ, TOBi sesli asistanı için Türkçe’yi öğrendi. Türkçe’yi çeviri yoluyla anlayıp işleyen yapay zekâların aksine, TOBi ile daha organik ve doğal iletişim kurmak mümkün.

The artificial intelligence that Microsoft previously used in many languages and countries, including the natural language synthesis technology LUIS, learned Turkish for the TOBi voice assistant. Unlike artificial intelligence that understands and processes Turkish through translation, it is possible to establish more organic and natural communication with TOBi.

Müşteri hizmetlerinde görevli olacak Yapay zekâlı dijital asistan TOBi

Vodafone müşteri hizmetlerinde görevli olacak bu yapay zekâlı dijital asistan TOBi, fatura ödeme, tarife seçimi ve değişikliği gibi konulara ilişkin tıpkı bir insan temsilci gibi hizmet verecek. TOBi’nin Türkçe diline özgü yapay zeka öğrenimi için önemli bir adım olduğunu söylemek mümkün.

This artificial intelligence assistant TOBi, who will be in charge of Vodafone customer service, will serve as a human representative for issues such as bill payment, tariff selection and change. It is possible to say that TOBi is an important step for learning Turkish artificial intelligence.

Microsoft Türkiye’nin çalışmalarıyla LUIS’e kazandırılan Türkçe becerileri, ilerleyen yıllarda başka yerli yapay zekâ girişimlerinin de gelişmesini sağlayacak. TOBi, Türkçe metin okuma ve anlama gibi temel becerilerdeki gecikme süresi, çeviri işlemi yapılmadığı için çok kısa sürüyor. Türkçe, bu proje sayesinde LUIS için artık doğal bir dil olmuş durumda.

Microsoft Turkey Turkish LuIs imparted skills with work, artificial intelligence will enable the improvement of other domestic initiatives in the coming years. The delay in basic skills such as TOBi, reading and comprehension of Turkish text is very short as there is no translation process. Turkish is now a natural language for LUIS thanks to this project.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Bugün Vodafone ile hayata geçirdiğimiz chatbot projesi, sıradan bir iş birliği değil. Biz, iki global güç olarak el ele verdik ve Türkçemizi yapay zekâ çalışmalarında üst sıralara taşıyıp bizi gururlandıran bir projeye imza attık.” açıklamasında bulundu.

Microsoft Turkey General Manager Murat Kansu, “Today we have implemented with Vodafone chatbot project, not an ordinary cooperation. We, as two global powers, hand in hand and put our Turkish language into the top of the artificial intelligence studies have made a project that makes us proud. El

TOBi yakında Vodafone’un müşteri hizmetlerinde kullanıcılara hizmet vermeye başlayacak. Asistan’a Vodafone Yanımda uygulamasından ulaşmak mümkün olacak. Her türlü işlem sesli komutlarla gerçekleştirilebilecek.

TOBi will soon begin to serve users in Vodafone’s customer service. It will be possible to access the assistant from the application of Vodafone Yanımda. All kinds of operations can be performed with voice commands.

Bülent Gerenler