"Enter"a basıp içeriğe geçin

Zorlu Enerji, depolama projesi için Avrupa Birliğinden destek almaya hak kazandı

Günümüzde enerji sektöründe, enerjinin üretimi kadar, depolanması ve verimli kullanımı da global ölçekte tartışılan bir konu oldu.

Zorlu Enerji, depolama projesi için Avrupa Birliğinden destek almaya hak kazandı

Sektöründe, faaliyette bulunduğu tüm alanlarda örnek iş yapış biçimiyle öncü olan Zorlu Enerji, AB’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014 – 2020 tarihleri arasında uygulanacak Horizon 2020 Programı’na, enerji depolama çalışmalarını içeren, Kızıldere 1 Jeotermal Santrali’nin demo sahası olarak belirlendiği “GeoSmart Projesi” ile dahil oldu.

Enerji alanında, güvenilir, temiz ve verimli enerji temelleri üzerine, global anlamda örnek olabilecek projelere 5,9 milyar avroluk fon ayıran Horizon 2020 kapsamında alınan fon ile gerçekleştirilecek projeyle; şebekede meydana gelebilecek anlık kesintiler ve yüksek elektrik ihtiyacı halinde elektrik üretiminin devam edebilmesi için gerekli enerjinin depolanması ve elektrik ve ısı üretmek amacıyla şebekeye elektrik gönderiminin kesintiye uğramadan verimliliğini sürdürmesi hedefleniyor.

Aynı zamanda proje kapsamında bilgisayar modellemesi yoluyla yapılacak, geleceğin biyokütle ve güneş enerjisi projelerine altyapı sağlayacak hibrit model çalışması için ODTÜ ve Kadir Has Üniversiteleri ile işbirliği de planlanıyor.

Kızıldere-1 Santrali, Belçika Belmatt sahası ile birlikte; elektrik şebeke arz güvenliğinin sağlanması, fazla ihtiyaç durumlarında depolama sisteminin devreye girmesi ve elektrik üretim sistemleri ile bölgesel ısıtma sistemlerinin eş zamanlı olarak uyum içerisinde çalışabilmesini sağlamak amacıyla enerji depolaması çalışmalarının başlatılacağı iki demo sahasından biri oldu. Böylece Zorlu Enerji, Horizon 2020 Programı’na, enerji depolama çalışmalarını içeren Kızıldere-1 Jeotermal Santrali’nin demo sahası olarak belirlendiği “GeoSmart Projesi” ile dahil oldu.

Neden Kızıldere 1? Horizon 2020 programı, özel sektörün enerjide verimlilik süreçlerine dahil olmasını ve üniversite sanayi işbirliğinin güçlenmesini hedefliyor. Bu bağlamda farklı sektörlerde işbirlikleri, partnerlik ve fon destekleri veriliyor. Birleşik Isı ve Güç Santrali olma özelliği taşıyan Kızıldere 1 santrali, elektrik üretirken, bulunduğu Sarayköy ilçesinin ısı ihtiyacını da tesisin çevriminden arta kalan jeotermal akışkanlarla sağlaması üzerine AB desteğini alarak sektör için global ölçekte demo santrallerden biri olacak. Horizon 2020 için kabul edilen GeoSmart projesi yüksek performanslı yenilenebilir enerji teknolojilerinin Birleşik Isı-Güç (CHP) tesislerine uygulanması ve üretilen enerjinin bir süre depolanmasını amaçlıyor. Bu amaç için belirlenen 20 milyon avroluk bütçenin yaklaşık 900 bin avrosu, Kızıldere 1 Santrali’ne aktarılacak. Kalan bütçe ise 8 farklı ülkede 19 ayrı partner arasında dağıtılacak. Nisan ayında koordinasyon çalışmaları başlayacak proje, 18 ay sonra saha uygulamaları aşamasına geçecek ve 4 yıl içinde tamamlanacak.

Nowadays, energy production as well as storage and efficient use of energy is a global issue.

Zorlu Energy, a pioneer in the sector with its exemplary business practices in all areas of operation, is the largest research and innovation program in the EU and will be implemented between 2014 and 2020, including the Horizon 2020 Program and its energy storage activities. was included with the mart GeoSmart Project sah.

With the project to be realized within the scope of Horizon 2020, which allocates 5.9 billion euros to projects that can be exemplary globally in the field of energy, on reliable, clean and efficient energy foundations. It is aimed to store the energy necessary for the continuation of electricity generation in case of high power demand and current interruptions in the network and to maintain the efficiency without interrupting the electricity transmission to the grid in order to generate electricity and heat.

At the same time, cooperation with METU and Kadir Has Universities is planned for the hybrid model study that will be realized through computer modeling within the scope of the project and will provide infrastructure for future biomass and solar energy projects.

Kızıldere-1 Power Plant, Belgium with Belmatt Field; In order to ensure the security of electricity supply, to activate the storage system in case of excessive needs and to ensure the simultaneous operation of the electricity generation systems and district heating systems, it was one of the two demo areas where energy storage works will be started. Thus, Zorlu Energy was included in the Horizon 2020 Program with the ’GeoSmart Project Kızıl, which was designated as the demo site of the Kızıldere-1 Geothermal Power Plant, which includes energy storage works.

Why Kızıldere 1? Horizon 2020 program aims to include private sector in energy efficiency processes and to strengthen university industry cooperation. In this context, cooperation, partnership and fund supports are provided in different sectors. The Kızıldere 1 power plant, which is a combined heat and power plant, will be one of the globally used demo power plants for the sector by obtaining EU support on supplying the heat need of Sarayköy district, where it is producing electricity, with the residual geothermal fluids. The GeoSmart project, adopted for Horizon 2020, aims to apply high-performance renewable energy technologies to Unified Heat-Power (CHP) plants and to store the energy generated for some time. For this purpose, a budget of 20 million euros, approximately 900 thousand euros, will be transferred to Kızıldere 1 Power Plant. The remaining budget will be distributed among 19 different partners in 8 different countries. In April, the coordination work will begin and the project will be completed in 18 years.

Bülent Gerenler