"Enter"a basıp içeriğe geçin

Wi-Fi sinyallerini yakalayan ve onları elektriğe dönüştüren ultra ince cihaz geliştirdiler

Akıllı telefonların, dizüstü bilgisayarların, giyilebilir cihazların ve diğer elektronik cihazların pilsiz çalıştığı bir dünya hayal edin. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar, Wi-Fi sinyallerini elektriğe dönüştürüp elektronik cihazları çalıştırabilecek tamamen esnek ultra ince cihazı yaratarak bu yönde bir adım attılar.

Kablosuz şarj, telefonlarda ve diğer cihazlarda giderek yaygınlaşmaktadır, ancak hala çok kısa bir aralıkta tutulmaktadır – genellikle cihazın, kablosuz kullanımı için bir şarj pedinin üzerine oturması gerekir. Gerçekten yeni bir adımda, mühendisler Wi-Fi sinyallerini toplayan ve onları elektriğe dönüştüren ultra ince bir cihaz geliştirdiler.

Bu cihaz sadece elektrik elde etmekle kalmayıp, pil ve kablo olmadan cihazlara güç verebilecek. Rectenna adı verilen  bu teknoloji sayesinde elektromanyetik enerji doğru akıma dönüştürebilecek.

İki boyutlu yarı iletkenler. AC (Alternatif Akım) sinyalllerini yakalayıp DC (Doğru Akım) çevirip elektronik devrelere güç vermek veya pilleri şarj etmek için kullanılabilir.

Wi-Fi sinyallerini yakalayan ve onları elektriğe dönüştüren ultra ince cihaz geliştirdiler

Asıl iyi olansa , rectenna esnek olduğundan , duvar kağıdı gibi büyük alanlarda ya da küçük portatif cihazlarda kullanılabilir. Hatta bu teknoloji yutulabilir sensörler ve medikal implantlarda kullanılabilir.

Daha önce yapılan silisyum ya da galyum arsenitten üretildiğinden sadece sert değil, ayrıca büyük alanlar için pahalıya mal oluyor Fakat bu yeni rektennada molibden disülfit kullanılıyor ve bu sadece üç atom kalınlığında. Belli kimyasallar uygulandığında, yarı iletkenle metalik maddeler arasında faz geçişlerini zorluyor.

Bu yapıya Schottky diyotu deniyor, antenlerde kullanılan yarı iletken bağlantının özelliklerini taklit ederek, rectennanın parazitik kapasitansının minimize ederek yüksek hız sağlıyor. “Normalde vücutta kullanılan sistemlerde pil kullanılmak istenmeyebilir, eğer lityum sızıntısı olursa hasta ölebilir,” diyor mühendis Madrid Teknik Üniversitesi’nden mühendis Jesús Grajal . “Bu nedenle vücuttaki küçük laboratuvarlara güç vermek ve dışardaki bilgisayarlara veri aktarmak için çevrede enerji elde etmek çok daha iyidir.” Bu tümüyle esnek cihaz Wi-Fi , LTE ,Bluetooth vb. radyo frekanslarını kapsayacak kadar hızlı. Düşük maliyetli bu teknolojiyle, köprüler, otobanlar gibi yapılar kaplanarak enerji elde edilebilir. Araştırma ekibi gelecekte Wi-Fi enerjisi kullanan büyük ve verimli sistemler üretmeyi hedefliyor

Imagine a world where smartphones, laptops, wearable devices and other electronic devices work without batteries. Researchers at the Massachusetts Institute of Technology and other countries have taken a step in this direction by creating a fully flexible ultra-thin device that can turn off Wi-Fi signals into electricity and operate electronic devices.

Wireless charging is becoming increasingly common in phones and other devices, but is still kept in a very short range – usually the device must be seated on a charging pad for wireless use. In a really new step, engineers have developed an ultra-thin device that gathers Wi-Fi signals and converts them into electricity.

This device will not only generate electricity, but also power the devices without batteries and cables. With this technology called Rectenna, electromagnetic energy can be converted into direct current.

Two-dimensional semiconductors. It can be used to capture AC (Alternating Current) signals and turn DC (Direct Current) to power electronic circuits or charge the batteries.

The good thing is that the rectenna is flexible, so it can be used in large areas such as wallpaper or in small portable devices. Even this technology can be used in swallowed sensors and medical implants.

Since it is made of silicon or gallium arsenite, it is not only hard, but also expensive for large areas. When certain chemicals are applied, they force the phase transitions between semiconductor and metallic materials.

This structure is called the Schottky diode, mimicking the properties of the semiconductor connection used in antennas, minimizing the parasitic capacitance of rectennan provides high speed. “Normally, the systems used in the body may not be required to use a battery, if the lithium leak occurs, the patient may die,” says engineer Jesús Grajal, engineer of the Technical University of Madrid. Vb It is therefore much better to energize the small labs in the body and to provide energy to the outside computers. Daha This fully flexible device uses Wi-Fi, LTE, Bluetooth, and so on. fast enough to cover radio frequencies. With this low-cost technology, energy can be obtained by covering structures such as bridges and highways. Research team aims to produce large and efficient systems that use Wi-Fi energy in the future